Altis Flight Manager

Sprievodná aplikácia pre zariadenia radu Altis

 • Aplikácia ovládaná vašou intuíciou

  Všetky vlastnosti letov ako aj grafy sú hravo dostupné, preto bude učiaca krivka veľmi strmo rásť.

 • Prezerajte si a analyzujte vaše lety

  Je len na vás, ktoré dáta budete prezerať na displeji. Zobraziť alebo skryť, priblížiť alebo vzdialiť, vystrihnúť alebo zmerať. Je to len na vás.

 • Priame znázornenie letu na mape podľa vášho výberu

  Rôzne pohľady priamo na mape a to ako v 2D, tak aj v 3D zobrazení a to aj s možnosťou exportu.

 • Kompletné nastavenia zariadenia

  Pripojte zariadenie a nastavte si ho podľa vašich potrieb.

1
2
3
4
5
6
1

Hľavný grafový pohľad

2

Zoznam letov

3

Základné informácie o lete

4

Rýchly výber zobrazených paramerov letu

5

Panel nástrojov na ovládanie

6

Záložky voliteľných pohľadov

Špecifikácia

Požiadavky
 • Windows 7 alebo vyšší (odporúčaný Windows 8 alebo vyšší)
 • Minimálne 2GB RAM
 • Aspoň 200MB voľného miesta na disku
 • .NET Framework 4.0 alebo novší
 • Voľný USB port
 • Pripojenie k internetu (pre využitie plnej funkcionality)
Podporované zariadenia
 • Altis v3
 • Altis v4+ / Altis v4
 • Altis Micro
 • Altis GPS
Možnosti exportu dát
 • Obrázok (jpeg, png, bmp, gif, tiff, emf)
 • CSV
 • KML
 • IGC
Dátové pohľady
 • Graf (závislosť hodnôt v čase)
 • Porovnávač grafov Graph Comparer (viacero výškových záznamov v jednom grafe)
 • Znázornenie na mape

Pohľady

Grafy


 • zobrazenie nameraných dát do jedného grafu podľa požiadaviek užívateľa
 • použitie meracieho nástroja na získanie konkrétnych informácií o výške a jej zmenách
 • jednoduché delenie a orezávianie nameraných grafov
 • Výškový a vario filter elegantne vyhladzujúce zobrazované dáta pre zbavenie sa šumu
 • približovanie pre detailné zobrazenie vybraných oblastí grafu
 • export dát do viacerých obrazových ako aj dátových súborov

Mapový pohľad


 • zobrazenie trajektórie letu
 • jednoduchá zmena pohľadu, natáčanie a približovanie
 • jednoduché delenie a orezávanie trajektórie
 • užívateľsky konfigurovateľná forma zobrazenia trajektórie :
   1. – rýchlostné značky
   1. – stena trajektórie letu
   1. – značka lietadla
 • export KML súboru

Na stiahnutie

Altis Flight Manager v4.1.2

Dátum vydania

11. Máj 2017

Zmeny voči predošlej verzii

 • Pridaný export do IGC súboru
 • Zmenený predvolený poskytovateľ máp
 • Odstránenie drobných chýb