Altis Flight Manager

Sprievodná aplikácia pre zariadenia radu Altis

 • Aplikácia ovládaná vašou intuíciou

  Všetky vlastnosti letov ako aj grafy sú hravo dostupné, preto bude Vaša učiaca krivka veľmi strmo rásť.

 • Prezerajte si a analyzujte vaše lety

  Je len na vás, ktoré dáta budete prezerať na displeji. Zobraziť alebo skryť, priblížiť alebo vzdialiť, vystrihnúť alebo zmerať. Je to len na vás.

 • Priame znázornenie letu na mape podľa vášho výberu

  Rôzne pohľady priamo na mape a to ako v 2D, tak aj v 3D zobrazení a to aj s možnosťou exportu.

 • Kompletné nastavenia zariadenia

  Pripojte zariadenie a nastavte si ho podľa vašich potrieb.

1
2
3
4
5
6
1

Hlavný pohľad na graf

2

Zoznam letov

3

Základné informácie o lete

4

Panel nástrojov na ovládanie

5

Panel nástrojov na ovládanie

6

Záložky voliteľných pohľadov

Špecifikácia

Požiadavky
 • Windows 7 alebo vyšší (odporúčaný Windows 8 alebo vyšší)
 • Minimálne 2GB RAM
 • Aspoň 200MB voľného miesta na disku
 • .NET Framework 4.0 alebo novší
 • Voľný USB port
 • Pripojenie k internetu (pre využitie plnej funkcionality)
Podporované zariadenia
 • Altis nano
 • Altis v4+ / Altis v4
 • Altis Micro
 • Altis GPS
 • Altis v3
Možnosti exportu dát
 • Obrázok (jpeg, png, bmp, gif, tiff, emf)
 • CSV
 • KML
 • IGC
Dátové pohľady
 • Graf (závislosť hodnôt v čase)
 • Porovnávač grafov Graph Comparer (viacero výškových záznamov v jednom grafe)
 • Znázornenie na mape

Pohľady

Graph view


 • showing measured data into single graph view according to user needs
 • using measuring tools to get specific information about altitude and vertical speed characteristic
 • easy splitting and trimming of measured data
 • altitude and vario filters available to smooth viewed data
 • zooming to show only needed part of curves
 • export to several image and data files

Map/Earth view


 • showing flight trajectory
 • easily moving, panning, tilting, zooming of current view
 • easy splitting and trimming of measured data
 • user customizable trajectory look :
   – speed points
   – trajectory wall
   – plane mark
 • export KML file

Na stiahnutie

Altis Flight Manager v4.4.0

Release Date

20. September 2019

Zmeny

 • Podpora F5K súťaží
 • Zabezpečenie pred chybnými nastaveniami
 • Drobné úpravy a opravy