Crash Logger v2

Crash Logger 2

Crash Logger je zariadenie permanentne monitorujúce vibrácie iných zariadení alebo systémov a zaznamenávajúce príslušné deje do svojej vnútornej pamäte v prípade, kedy bola prekročená definovaná hranica zrýchlenia. Tieto udalosti môžu byť následne vyčítané prostredníctvom Android tabletu alebo smartfónu s nainštalovanou zodpovedajúcou aplikáciou AerobTec Crash Logger.

Zariadenie je určené na sledovanie a zaznamenávanie mechanických nárazov. Keď príde k nárazu, je tento zdetegovaný a uložený. K ukladaniu prichádza aj čase bez pripojeného napájania a to po dobu definovanú kapacitou internej batérie. Crash Logger je možné pripojiť aj k externému riadiacemu systému a zaznamenávať jeho stav zodpovedajúcemu momentu nárazu.

Typické využitie predstavujú banské lokomotívy, žeriavy alebo vysokozdvižné vozíky, no použiteľných aplikícií je oveľa viac.

 • Nezávislé sledovanie mechanických nárazov a vibrácií
  • Meranie zrýchlenia vo všetkých troch osiach
  • Vysokorýchlostné vzorkovanie s frekvenciou až 1kHz
  • Integrovaná NiMh záložná batéria zabezpečujúca funkčnosť aj v dobe odpojeného vonkajšieho napájania.
  • Malé rozmery a jednoduchá montáž
 • Záznam a anlýza dát
  • Integrovaná pamäť Flash pre zaznamenávanie nárazov a iných udalostí
  • Vyčítavanie dát cez Bluetooth
  • Android aplikácia pre vyčítanie dát, ich analýzu a grafické zobrazenie
 • Pripojitelnosť
  • Digitálne vstupno-výstupné rozhranie pre komunikáciu s externými systémami

Špecifikácia

Všobecné parametre:
 • Rozmery: 130 x 85 x 26.5 mm with mounting tabs
 • Hmotnosť: 270g
 • Krytie: IP20
 • Nominálne napájacie napätie: 24V
 • Rozsah napájacieho napätia: 7 – 30V
 • Prúdová spotreba 50mA
 • Prevádzková teplota -10 – 50°C
 • Skladovacia teplota -20 – 80°C
Meranie a zaznamenávanie:
 • Meranie vo všetkých troch osiach
 • Inerciálny snímač s meracím rozsahom +-250Hz.
 • Vzorkovacia frekvencia 1kHz
 • Kapacita pamäte pre 1024 udalostí a 128 nárazov
 • Prevádzka na vnútornú batériu typ. 24 hodín(garantované počas 5 rokov pri kontinuálnom pripojení vonkajšieho zdroja napájania)
 • Udržiavanie hodín reálneho času po dobu min. 5 rokov
 • Zazamenávanie ďaších parametrov pre účely diagnostiky
Ostatné:
 • Vyčítavanie dát prostredníctvom štandardného Android zariadenia (verzia 4.0.3. alebo vyššia)
 • Vyčítavanie prostredníctvom Bluetooth rozhrania
 • Inikačné LED diódy
 • Aktualizovateľný firmvér
 • Android aplikácia Crash Logger dostupná na Google Play aj s demo funkcionalitou
 • Dva digitálne vstupy a dva digitálne výstupy pre komunikáciu s externým riadiacim systémom

Z prevádzky

Ukážky z nasadenia


Vyčítavanie dát


Kontaktujte nás

3 + 0 = ?